Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Que facemos

A DGRCC realiza o estudo e a planificación da contratación centralizada, propondo á persoa titular do Ministerio de Facenda e Función Pública a declaración de contratación centralizada de subministracións, obras e servizos.

Para as subministracións, obras e servizos declarados de contratación centralizada, a DGRCC determina a través de que procedemento realiza a súa contratación: acordo marco, sistema dinámico de adquisición, ou contrato centralizado.

Compete á DGRCC a elaboración dos pregos, xestión e tramitación administrativa dos expedientes de contratación centralizada e funcións de secretaría do órgano de contratación do sistema estatal de contratación centralizada que é a Xunta de Contratación Centralizada. Ademais, por desconcentración, compete á DGRCC a adxudicación dos contratos baseados en acordos marco e dos contratos específicos dos sistemas dinámicos, salvo no caso das entidades adheridas onde se aplican as normas xerais da entidade.

/>

Existen diferentes modelos de xestión da contratación centralizada que podes consultar aquí.

Canto aos sistemas de información, corresponde á DGRCC a dotación dos recursos tecnolóxicos para a mellora e apoio á xestión da contratación centralizada, así como para a súa transformación dixital. De forma específica, xestiona a aplicación do sistema estatal de contratación centralizada a través da cal se tramitan os contratos baseados e contratos específicos, así como a xestión do catálogo de produtos e servizos adxudicados.