Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Adhesión ao novo acordo marco AM 26/2015 (entrada en vigor o 1 de agosto)
  23/07/2016

  Aqueles organismos que estean interesados en contratar a través do novo AM para os servizos de desenvolvemento de sistemas de información, deben formalizar a súa adhesión ao mesmo á maior brevidade.

  Preme aquí para ver máis información
 • Formalizado o contrato centralizado de servizos de mantemento e soporte de software, de software MLC, de soporte técnico avanzado para determinados produtos IBM e de subministración de licenzas
  13/07/2016

  Con data do 1 de xullo entrou en vigor o contrato centralizado subscrito entre a Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, en colaboración coa Dirección de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións, e a empresa IBM. Desta maneira intégranse nun único contrato todos os contratos de software que IBM ten actualmente asinados con entidades do sector público estatal (agás AEAT e GISS), obténdose unha racionalización da base de software instalada por IBM na Administración Xeral do Estado.

  Preme aquí para ver máis información
 • Adhesión aos novos Acordo Marco 17/2016 para a subministración de vehículos industriais pesados e Acordo Marco 18/2016 para a subministración de vehículos industriais comerciais
  29/06/2016

  Aqueles poderes adxudicadores interesados na adhesión a algún destes AM deberán manifestalo antes do próximo 15 de xullo de 2016 mediante correo electrónico á dirección: sgccsos@minhap.es

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso importante sobre tramitación de contratos SARA, baseados no Acordo Marco 1/2014 de mobiliario
  08/06/2016

  Os organismos interesados que vaian licitar contratos SARA baseados no citado AM 1/2014 deberán presentar o documento de licitación na DGRCC para o seu preceptivo informe con anterioridade ao 7 de xullo.

  Preme aquí para ver máis información
 • Finalización da vixencia do AM 26/2011 de servizos de desenvolvemento de sistemas de información e entrada en vigor do novo AM 26/2015
  08/06/2016

  O acordo marco 26/2011, de servizos de desenvolvemento de sistemas de información, finaliza a súa vixencia o próximo 29 de xullo. En consecuencia, recoméndase aos organismos que pretendan facer unha contratación no contexto de dito acordo marco que remitan as súas propostas de adxudicación con toda a documentación acreditativa da licitación correcta e completa antes do próximo 7 de xullo. Todos os contratos baseados no acordo marco 26/2011 deberán firmarse antes da finalización da súa vixencia. O novo acordo marco 26/2015 iniciará a súa vixencia o 1 de agosto, podendo realizarse licitacións no mesmo a partir desa data. Solicítase aos organismos que teñan en consideración as instrucións que serán de aplicación a este novo acordo marco e que estarán proximamente accesibles no sistema CONECTA-CENTRALIZACIÓN. Ditas instrucións presentan algúns cambios respecto ao procedemento establecido actualmente.

 • Aviso de cambio de sala para a sesión formativa de PROTEO AM 07-2016 MONI
  08/06/2016

  A sesión formativa da aplicación PROTEO AM 07-2016 MONI prevista para o próximo 9 de xuño terá lugar na sala 1230 (Salón de Actos da Subsecretaría) do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (C/Alcalá, 5 Madrid, 2ª planta).

  Preme aquí para ver máis información
 • Sesión formativa sobre PROTEO do novo AM de subministración de material de oficina non inventariable (MONI)
  07/06/2016

  Con data do 6 de xuño, publicouse na Plataforma de Contratación do Estado o anuncio de licitación do novo AM para a adopción de tipo das subministracións de material de oficina non inventariable (AM 07/2016), poñéndose á disposición dos licitadores tanto os pregos como os seus anexos, como o programa PROTEO AM 07/2016 MONI. A DGRCC ten previsto celebrar o próximo 9 de xuño de 2016 ás 12.00 horas, no lugar indicado na convocatoria, unha sesión formativa de presentación do programa informático PROTEO de elaboración de ofertas para a licitación de dito AM. Para confirmar asistencia debe remitir os seus datos á dirección de correo electrónico indicada na convocatoria.

  Preme aquí para ver máis información
 • AVISO DE CORTE DA APLICACIÓN CONECTA-CENTRALIZACIÓN
  07/06/2016

  Por labores de mantemento do sistema, o servizo non estará dispoñible desde o próximo xoves 9 de xuño ás 3 p.m. ata o luns 13 de xuño ás 8 a.m. http://catalogocentralizado.minhap.es Desculpen as molestias.

 • Adhesión ao novo Acordo Marco para a subministración de mobiliario de despacho e complementario, de arquivo, de bibliotecas, mamparas, clínico e xeriátrico e de laboratorio (AM 1/2016)
  31/05/2016

  Aqueles poderes adxudicadores interesados na adhesión a este AM deberán manifestalo nun prazo de 20 días naturais desde a publicación deste anuncio, mediante correo electrónico á dirección: mobiliario.centralizado@minhap.es.

  Preme aquí para ver máis información
 • Autorización do Consello de Ministros para a celebración do AM de subministración de material de oficina non inventariable
  28/05/2016

  O Consello de Ministros autorizou a celebración dun Acordo Marco para a contratación centralizada da subministración de material de oficina non inventariable, no marco da medida CORA de impulso á contratación centralizada de bens e servizos no sector público, desenvolvida pola Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación.

  Preme aquí para ver máis información