Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Visita da delegación de Ucraína
  17/06/2018

  O 7 de xuño de 2018, unha delegación do Ministerio de Economía, Desenvolvemento e Comercio de Ucraína realizou unha visita de traballo á DGRCC para coñecer a organización e o funcionamento da Central de Contratación estatal en España, no marco das visitas realizadas a varios países europeos co obxectivo de coñecer os distintos modelos de implantación de políticas de contratación pública e de racionalización da contratación.

 • Celebración da primeira reunión do Foro de Centrais de Contratación
  17/06/2018

  O 29 de maio de 2018 celebrouse na sede do Instituto Nacional de Administración Pública a primeira reunión do Foro de centrais de contratación, organizado pola DGRCC, coa presenza de responsables das centrais de contratación ou unidades de contratación de todas as comunidades autónomas. Á reunión asistiu un representante da Comisión Europea, que presentou as perspectivas da contratación pública en Europa, e a Subdirectora Xeral de Contratación Electrónica do Ministerio de Facenda e Función Pública, que describiu a implantación da licitación electrónica sobre a Plataforma de Contratación do Sector Público. Con esta iniciativa preténdese crear unha rede para o coñecemento mutuo dos distintos modelos organizativos e de procedementos da centralización da contratación en España, a nivel de Estado e das comunidades autónomas, e para o intercambio de experiencias e boas prácticas en aras dunha maior especialización e profesionalización da contratación pública.

 • Entrada en vigor do lote 2 do Acordo Marco 20/2017 para a subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopistas
  13/06/2018

  O próximo día 15 de xuño de 2018 entrará en vigor o lote 2 (papel reciclado) do Acordo Marco 20/2017 de subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopistas.

  Preme aquí para ver máis información
 • Publicación da nova resolución en materia de centralización de contratos
  12/06/2018

  Resolución de 8 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, pola que se cumpre a disposición adicional segunda da Orde EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada.

  Preme aquí para ver máis información
 • Reunión das Centrais de Compra europeas en Helsinqui os días 7 e 8 de xuño
  12/06/2018

  Os días 7 e 8 de xuño celebrouse en Helsinqui a primeira reunión semestral do ano 2018 da rede europea de centrais de compra estatais na que España ten representación desde a creación da DGRCC no ano 2014. Os temas de discusión da reunión centráronse na posta en práctica dos sistemas estatais de xestión de recursos contractuais, a celebración de sistemas dinámicos de adquisición, o seguimento da execución dos contratos baseados en acordos marco e os servizos adicionais que proporcionan as centrais de contratación estatais nos seus respectivos países. Nesta ocasión, a DGRCC presentou como exemplo de boa práctica para a súa consideración polo resto de estados a creación dos tribunais administrativos de recursos contractuais (tanto o central como os autonómicos) e a xestión que realizan, facilitando a resolución dos recursos a contratos públicos en tempos moi delimitados e forma previa á interposición de recursos contencioso-administrativos nos tribunais de xustiza ordinarios. A próxima reunión terá lugar en Dublín (Irlanda) en xaneiro de 2019.

 • Entrada en vigor do lote 1 do Acordo Marco 20/2017 de subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopiadoras
  26/04/2018

  O próximo día 1 de maio de 2018 entrará en vigor o lote 1 do Acordo Marco 20/2017 de subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopiadoras.

  Preme aquí para ver máis información
 • Publicación de instrucións e modelos do novo Acordo Marco 18/2016
  09/05/2018

  Publicadas instrucións e modelos de documentos para a adxudicación de contratos baseados no Acordo Marco 18/2016 de vehículos industriais comerciais.

  Preme aquí para ver máis información
 • Publicación do anuncio de adxudicación do Acordo Marco 14/2017 para a subministración de vehículos turismo
  10/05/2018

  Na Plataforma de Contratación do Sector Público publicouse o anuncio de adxudicación do Acordo Marco AM 14/2017 para a subministración de vehículos turismo.

  Preme aquí para ver máis información
 • Actualización da documentación asociada ao Acordo Marco 07/2016 (MONI)
  15/05/2018

  Actualizouse a documentación asociada ao Acordo Marco 07/MONI. Os principais cambios realizados son os seguintes: novas versións actualizadas das ferramentas e desenvolvemento dunha nova ferramenta ("Xerador de Listaxes") mediante a que é posible xerar un arquivo con formato XML que permite a carga automática en CONECTA-CENTRALIZACIÓN da listaxe de produtos dunha petición (claves e envases incluíndo no seu caso as claves e os importes dos descontos), o que facilita en gran medida o proceso.

 • Prórroga extraordinaria do AM 13/2013
  06/04/2018

  O Acordo Marco AM 13/2013 para a subministración de servidores de propósito xeral e sistemas de almacenamento prorrogouse extraordinariamente ata a data de formalización do novo acordo marco que con este mesmo obxecto está a tramitar a DGRCC.