Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Dispoñible unha nova versión das ferramentas do Acordo Marco 07/2016 de MONI
  09/09/2019

  Publicáronse novas versións das ferramentas e do xerador de listas do Acordo Marco 07/2016 de subministración de material de oficina non inventariable (versión 20190902). Non se admitirán novas peticións en Conecta que foran confeccionadas con versións anteriores das ferramentas.

  Preme aquí para ver máis información
 • Reunión informativa para organismos sobre o Acordo Marco 05/2018 (impresoras, equipos multifuncionais e escáneres)
  04/09/2019

  Infórmase da reunión que terá lugar o próximo martes 24 de setembro de 09:30 a 13:00 sobre o novo Acordo Marco 05/2018 (Subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres) en Madrid no complexo Cuzco de Paseo de la Castellana, 162.

  Preme aquí para ver máis información
 • Nota relativa á entrada en vigor de determinados lotes do Acordo Marco 05 SUBMINISTRACIÓN DE IMPRESORAS, EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS E ESCÁNERES
  28/07/2019

  O próximo 1 de agosto está prevista a entrada en vigor de varios dos lotes do Acordo Marco 05/2018.

  Preme aquí para ver máis información
 • Nota sobre a condición de órgano de contratación para as entidades adheridas a acordos marco no ámbito de aplicación da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público (LCSP)
  28/07/2019

  Nos acordos marcos regulados pola LCSP, a DXRCC deixa de ter a consideración de órgano de contratación para os seus contratos baseados, de xeito que o órgano de contratación para a adxudicación dos contratos baseados nun acordo marco cuxo destinatario fose unha Administración, organismo ou entidade adherida ao sistema estatal de contratación centralizada será o previsto nas normas xerais aplicables a esas Administracións, organismos ou entidades, o que implica para elas importantes cambios no uso da aplicación Conecta-Centralización.

  Preme aquí para ver máis información
 • Novos modelos de solicitude de adhesión ao Acordo Marco 5/2018 para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres
  28/07/2019

  No apartado «Como podo adherirme» xa se poden descargar os modelos de solicitude de adhesión ao Acordo Marco 5/2018, para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres. É o primeiro acordo marco do sistema estatal de contratación centralizada tramitado ao amparo da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

 • Prórroga do Acordo Marco 21/2016 para a subministración de combustibles en estacións de servizo
  25/07/2019

  O 23 de xullo de 2019 acordouse a prórroga do Acordo Marco 21/2016 para a subministración de combustibles en estacións de servizo, en todos os seus lotes, por un prazo de 6 meses, desde o 1 de xuño de 2020 ata o 30 de novembro de 2020.

  Preme aquí para ver máis información
 • Contrato de paquetaría: publicación de pregos para próximo contrato
  07/07/2019

  O pasado 27 de xuño publicouse na Plataforma de Contratación do Sector Público a licitación do novo Contrato Centralizado de Servizos Postais de Paquetaría e Valixa Nacional, cuxo inicio está previsto para o 1 de xaneiro de 2020, cunha duración inicial de 27 meses e 12 meses de prórroga. O ámbito subxectivo do contrato inclúe todos os ministerios e organismos do sector público estatal, así como as entidades xestoras da Seguridade Social. O obxecto do contrato é o servizo de paquetaría e valixa nacional.

  Preme aquí para ver máis información
 • Nota informativa sobre a publicación das instrucións e o modelo de documento de licitación do Acordo Marco 10/2018
  01/07/2019

  Publicáronse as instrucións do novo Acordo Marco 10/2018 para a SUBMINISTRACIÓN DE SISTEMAS, EQUIPOS E SOFTWARE DE COMUNICACIÓNS e unha ligazón a un modelo de documento de licitación. Este acordo marco admitirá o envío de invitacións a segundas licitacións utilizando o sistema de información da DXRCC.

 • Previsión de entrada en vigor do novo Acordo Marco 05/2018 para a subministración de impresoras, equipos multifuncionais e escáneres
  17/06/2019

  A tramitación do novo Acordo Marco 05/2018 está a piques de finalizar e estímase como data prevista de entrada en vigor do novo acordo a segunda quincena do mes de xuño.

 • Entrada en vigor do novo Acordo Marco 10/2018 o 2 de xullo de 2019 e fin de vixencia do Acordo Marco 10/2012 de subministración de sistemas, equipos e software de comunicacións
  11/06/2019

  O 1 de xullo de 2019 finalizará a vixencia do Acordo Marco 10/2012 de subministración de sistemas, equipos e software de comunicacións, e admitiranse peticións de contratos baseados a través de Conecta-Centralización ata o día 28 de xuño de 2019. O novo Acordo Marco 10/2018 entrará en vigor o 2 de xullo de 2019.