Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Reunión informativa dirixida a organismos peticionarios do Acordo Marco 13/2018 (subministración de servidores, sistemas de almacenamento e software de infraestrutura)
  10/02/2020

  Infórmase da reunión sobre o novo Acordo Marco 13/2018 Subministración de servidores, sistemas de almacenamento e software de infraestrutura que terá lugar o próximo xoves 20 de febreiro de 2020 de 09:30 a 13:00 en Madrid, no complexo Cuzco de Paseo de la Castellana, 162.

  Preme aquí para ver máis información
 • Entrada en vigor do novo Acordo Marco 13/2018 o 11 de febreiro de 2020 e fin de vixencia do Acordo Marco 13/2013 de subministración de servidores de propósito xeral e sistemas de almacenamento.
  12/01/2020

  O novo Acordo Marco 13/2018 de subministración de servidores, sistemas de almacenamento e software de infraestrutura entrará en vigor o 11 de febreiro de 2020. Por iso, o 10 de febreiro de 2020 finalizará a vixencia do Acordo Marco 13/2013 de subministración de servidores de propósito xeral e sistemas de almacenamento, e admitiranse propostas de adxudicación de contratos baseados a través de Conecta-Centralización ata o 6 de febreiro de 2020.

 • Nota relativa á entrada en vigor do lote 28 - Escáneres do Acordo Marco 05 SUBMINISTRACIÓN DE IMPRESORAS, EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS E ESCÁNERES
  16/12/2019

  Infórmase os organismos de que, cando o TACRC resolva o recurso contractual interposto contra a adxudicación do lote 28 - Escáneres do citado acordo marco, o próximo 18 de decembro de 2019 entrará en vigor ese lote.

  Preme aquí para ver máis información
 • Nota informativa relativa á publicación de novos modelos de documentos de documento de licitación para contratos baseados nos lotes 1 a 9 do Acordo Marco 02/2016 de SUBMINISTRACIÓN DE ORDENADORES DE MESA, ORDENADORES PORTÁTILES E MONITORES
  23/11/2019

  Infórmase de que foi publicada unha nova versión dos modelos de documentos de licitación para contratos baseados nos lotes 1 a 9 do Acordo Marco 02/2016 para a SUBMINISTRACIÓN DE ORDENADORES DE MESA, ORDENADORES PORTÁTILES E MONITORES, como consecuencia da entrada en vigor do Real Decreto-Lei 14/2019, de 31 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes por razóns de seguridade pública en materia de administración dixital, contratación do sector público e telecomunicacións. Os documentos de licitación dos contratos baseados no Acordo Marco 02/2016 deberán indicar se a prestación obxecto do contrato implica o non tratamento dos datos persoais. Por último, lémbrase que este acordo marco admitirá o envío de invitacións a segundas licitacións utilizando o sistema de información da DXRCC (CONECTA-CENTRALIZACIÓN) ou a través da Plataforma de Contratación do Sector Público.

 • AVISO IMPORTANTE NOVO AM 01/2019, MOBILIARIO
  14/11/2019

  Información sobre a licitación do novo Acordo Marco para a “SUBMINISTRACIÓN DE MOBILIARIO DE DESPACHO E COMPLEMENTARIO, DE ARQUIVO, DE BIBLIOTECAS, BIOMBOS, CLÍNICO E XERIÁTRICO E DE LABORATORIO (AM 01/2019)”.

  Preme aquí para ver máis información
 • AVISO IMPORTANTE SOBRE A FINALIZACIÓN DO ACORDO MARCO DE SUBMINISTRACIÓN DE PAPEL 20/2017
  14/11/2019

  Información sobre a fin da vixencia do Acordo Marco 20/2017 para a subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopiadoras, e estado da licitación do novo Acordo Marco 20/2019.

  Preme aquí para ver máis información
 • PECHE DO EXERCICIO 2019 RELATIVO Á TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASEADOS EN ACORDOS MARCO DA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DO ESTADO
  13/11/2019

  Para os efectos do peche do exercicio 2019, infórmase de que os documentos de licitación e as propostas de adxudicación de contratos baseados, cando os contratos sexan executados ou inicien a súa execución no presente exercicio, deberán ter entrada na aplicación CONECTA CENTRALIZACIÓN dentro dos prazos especificados.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso Acordo Marco 23/2017, Subministración de enerxía eléctrica
  10/11/2019

  Aprobáronse novas instrucións para a licitación e execución de contratos baseados no Acordo Marco 23/2017 para a subministración de enerxía eléctrica (Fase 2). Se precisan algunha aclaración, poden escribir a electricidad.centralizada@hacienda.gob.es.

  Preme aquí para ver máis información
 • Publicación de novas versións de documentos do Acordo Marco 05/2018
  27/10/2019

  Publicáronse novas versións das instrucións, modelos tipo de documentos de licitación, exemplos e modelos básicos de ofertas do Acordo Marco 05/2018 de SUBMINISTRACIÓN DE IMPRESORAS, EQUIPOS MULTIFUNCIONAIS E ESCÁNERES. Os presentes documentos inclúen as seguintes aclaracións: - Tipos de tecnoloxías: os pregos recollen dous tipos de tecnoloxías (electrofotografía e inxección de tinta de alto rendemento). Dentro da tecnoloxía de electrofotografía considéranse equivalentes o marcado láser, LED ou LCD. - Os organismos peticionarios non deben indicar prezos unitarios dos equipos e/ou canon de arrendamento ou mantemento no documento de licitación.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso importante sobre a finalización do acordo marco de subministración de mobiliario 01/2016
  25/09/2019

  Coa finalización do Acordo Marco 01/2016, para a subministración de mobiliario de despacho e complementario, de arquivo, de bibliotecas, biombos, clínico e xeriátrico e de laboratorio, o próximo 15 de xaneiro de 2020, ditouse a resolución pola que se determina a data límite para iniciar expedientes de contratación baseados neste acordo marco.

  Preme aquí para ver máis información