Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de combustibles en estacións de servizo

AM 21/2020
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 84/19
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O obxecto do acordo marco é a subministración de combustibles en estacións de servizo destinado a vehículos, maquinaria agrícola, grupos electróxenos, outros motores, etc.

Os combustibles que se subministrarán son:

 • Gasolina

 • Gasóleo A

 • Gasóleo B

 • Bioetanol

 • Biodiésel

 • Gas licuado del petróleo (GLP) ou autogás

Así mesmo, poderán adquirirse aditivos para a redución e depuración das emisións de gases de escape contaminantes producidas nos motores que o requiran, en disolucións de urea e auga desmineralizada principalmente (tipo AdBlue).

O obxecto do acordo marco divídese nos seguintes lotes:

 • Lote 1: Península

 • Lote 2: Illas Canarias (agás La Gomera e El Hierro)

 • Lote 3: Illas de La Gomera e El Hierro

 • Lote 4: Cidade Autónoma de Ceuta

 • Lote 5: Cidade Autónoma de Melilla

 • Lote 6: Illas Baleares

Listado de artigos e prezos

Polas características deste acordo marco non hai unha listaxe de artigos, aínda que, os descontos ofertados polas distintas empresas adxudicatarias poden ser consultados no apartado seguinte.

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo.

 

 

 

 

 

 

 

(1) Porcentaxe de desconto sobre PAI*: Prezo Antes de Impostos correspondente ao prezo medio nacional do combustible subministrado publicado no último Weekly Oil Bulletin ou Boletín Petrolero de la Unión Europea https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/weekly-oil-bulletin dispoñible o último día do mes. Porén, cando ese prezo medio nacional non se publique no boletín de referencia, tomarase o PAI da estación de servizo no momento de encher o depósito a efectos da aplicación do desconto

 

Duración

A duración inicial deste acordo marco é de 2 anos, desde o 1 de decembro de 2020 ata o 30 de novembro de 2022, con posibilidade de prórroga ata un máximo de dous anos. O 19 de xullo de 2022 acordouse a primeira prórroga dos lotes 1, 2, 4, 5 e 6 ata o 30 de novembro de 2023, e o 4 de agosto de 2023 acordouse a segunda prórroga dos citados lotes ata o 31 de maio de 2024.

Gerente AM

Subdirección General de Contratación Centralizada de Servicios y Suministros de carácter Operativo

Contacto

Email: amcombustibles@hacienda.gob.es

Resolvemos as túas dúbidas