Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de combustibles en estacións de servizo

AM 21/2016
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O obxecto deste acordo marco é establecer as condicións para a adquisición de gasolinas e gasóleos (A e B) en estacións de servizo mediante o uso de tarxetas de banda magnética ou outros dispositivos de control adecuados

Este acordo marco está composto por 5 lotes de carácter territorial:

  • Lote 1: Península e Illas Baleares.

  • Lote 2: Illas pertencentes á Comunidade Autónoma de Canarias, agás El Hierro e La Gomera.

  • Lote 3: Illas de El Hierro e La Gomera.

  • Lote 4: Cidade Autónoma de Ceuta.

  • Lote 5: Cidade Autónoma de Melilla.

No lote 1, o acordo marco celebrouse con varios empresarios (tres) aos que se convoca a unha nova licitación para a adxudicación dos contratos baseados co obxecto de concretar as condicións. Porén, cando concorra algunha das causas taxadas no prego de cláusulas administrativas particulares (cláusula XVI.1.1.1.) non será necesario convocar unha nova licitación, xa que establecen as normas obxectivas para seleccionar ao adxudicatario.

Nos lotes 2, 3, 4 e 5, o acordo marco celebrouse con un único empresario, de modo que os contratos baseados adxudicaranse a ese empresario e coas condicións ofertadas.

Listado de artigos e prezos

Polas características deste acordo marco, non hai unha listaxe de artigos. Aínda así, os descontos ofertados polos distintos adxudicatarios pódense consultar na seguinte ligazón.

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo.

 

 

 

 

 

Duración

A duración deste acordo marco é:

  • Lote 1: 3 anos, desde o 17/12/2016 ata o 16/12/2019. O lote 1 prorrogouse por un período de 5 meses e medio, desde o 17/12/2019 ata o 31/05/2020, e por un período de 6 meses, desde o 01/06/2020 ata o 30/11/2020.

  • Resto de lotes: 3 anos desde o 01/06/2017 ata o 31/05/2020. Os lotes 2, 3, 4 e 5 prorrogáronse por un período de 6 meses e, desde o 01/06/2020 ata o 30/11/2020.