Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Conecta Centralización

Conecta Centralización

A través da aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN é posible realizar de forma electrónica e segura as distintas xestións relacionadas coa contratación de produtos e servizos dispoñibles nos acordos marco en vigor.

Tamén, e en base ao compromiso de transparencia que adquiriu esta Dirección Xeral, é posible consultar o catálogo aberto de todos os produtos e servizos dispoñibles no Sistema Estatal de Contratación Centralizada.

CONECTA-CENTRALIZACIÓN permite realizar as seguintes xestións:

Para cidadáns/cidadás:

  • Consultar o catálogo aberto de produtos e servizos de contratación centralizada.

Para os organismos públicos usuarios do sistema:

  • Comprar produtos ou servizos.

  • Consultar o catálogo de produtos e servizos de contratación centralizada.

  • Comparar os produtos existentes.

  • Enviar por medio electrónico as solicitudes de produtos e servizos.

  • Realizar o seguimento do estado das solicitudes realizadas.

  • Recibir notificacións relativas ás solicitudes de produtos e servizos.

Para as empresas adxudicatarias:

  • Enviar por medio electrónico as propostas de actualización dos produtos ou servizos adxudicados.

Documentos:

CONECTA-CENTRALIZACIÓN é unha aplicación creada no ano 2002, de modo que a Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación está elaborando unha nova aplicación que permitirá ofrecer novas funcións.