Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Accesibilidade

En cumprimento dos principios de accesibilidade e deseño universal no Real Decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación socia, a DGRCC traballa para garantir que todos os cidadáns, con especial atención ás persoas con algún tipo de discapacidade e as persoas maiores, que se relacionen con dita Dirección Xeral a través do seu Portal en Internet http://contratacioncentralizada.gob.es, poidan acceder á información e aos servizos electrónicos en igualdade de condicións, con independencia das súas circunstancias persoais, medios ou coñecementos.

A estes efectos, o Portal da DGRCC foi desenvolvido seguindo as recomendacións de accesibilidade da norma UNE 139803:2012 intentando axustarse o máximo posible ao nivel Dobre A das Directrices de Accesibilidade para o Contido Web 1.0 do W3C, conforme ao disposto no Real Decreto 1494/2007, do 12 de novembro.

A última revisión sobre o nivel de accesibilidade deste portal tivo lugar en xuño de 2015.

En todo caso, é posible presentar calquera consulta en relación coa accesibilidade deste sitio web a través do correo electrónico portalcontratacioncentralizada@minhafp.es .

Se desexa formular unha queixa ou una suxestión formal, deberá optar por presentala a través do procedemento de Queixas e Suxestións Xerais perante o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, conforme ao establecido no artigo 15 do Real Decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se regula o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado.