Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Accesibilidade

Declaración de accesibilidade

A Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación do Ministerio de Facenda comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://contratacioncentralizada.gob.es.

Situación de cumprimento

b) Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O seguinte contido non é accesible polos seguintes motivos:

 1. Falta de conformidade co RD 1112/2018

  No portal poderían existir documentos e formularios descargables, publicados con posterioridade á entrada en vigor do RD 1112/2018 (20 de setembro de 2018), que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

  Poderían existir erros puntuais de edición nalgunha páxina web.

 2. Carga desproporcionada

  Non aplica.

 3. O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

  Poderían existir ficheiros ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 6 de novembro de 2018.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación realizada polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 18 de setembro de 2020.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.

 • Comunicar outras dificultades de acceso ao contido.

 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través das seguintes vías:

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Unidade de Apoio da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, como unidade responsable dos contidos deste sitio web.

Tamén pode solicitar en formato accesible información que non cumpra cos requisitos de accesibilidade, ben por estar excluída, ben por estar exenta por carga desproporcionada, ou formular unha queixa por incumprimento dos requisitos de accesibilidade. Ligazón ao procedemento de solicitude de información accesible e queixas do artigo 12 do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro.

Procedemento de aplicación

A través deste procedemento, poderá iniciar unha reclamación para coñecer e se opoñer aos motivos da desestimación dunha solicitude de información accesible ou queixa, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada, ou expor as razóns polas que se considera que a resposta non cumpre cos requisitos esixidos.

Ligazón ao procedemento de reclamación, que debe dirixir á Unidade responsable de accesibilidade do Ministerio de Facenda ou, se a reclamación é por unha actuación desa Unidade, ao superior xerárquico desta.