Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Araudia

 1. Egitura organikoa eta eskumenak

 2. Zentralizaziorako araudia

  • Apirilaren 10eko EHA/1049/2008 Agindua, kontratazio zentralizatuko ondasun eta zerbitzuen deklarazioaren ingurukoa.

  • Abenduaren 28ko HAP/2834/2015 Agindua, kontratazio zentralizatuko ondasun eta zerbitzuen deklarazioari buruzko apirilaren 10eko EHA/1049/2008 Agindua aldatzen duena.

  • HFP/457/2018 Agindua, apirilaren 30ekoa, kontratazio zentralizatuko ondasun eta zerbitzuen aitorpenaren inguruko apirilaren 10eko EHA/1049/2008 Agindua aldatzen duena.

  • Ogasun eta Administrazio Publikoetako Idazkariordetzaren 2013ko uztailaren 5eko Instrukzioa, kontratuen zentralizazioaren ingurukoa.

  • 2005eko maiatzaren 16ko Estatu Ondarearen Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpena, Conecta-Patrimonio aplikazioa onartzen duena erosketa zentralizatuaren barne dauden ondasun eta zerbitzuekin loturiko lehiaketetan proposamenak telematikoki aurkezteko, eta baita lehiaketa horietatik eratorritako hornidura- eta zerbitzu-eskaerak aurkezteko ere.

 3. Nazio- eta erkidego-mailako kontrataziorako araudia