Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Atxikitzeko hiru arrazoi

Lehen: Prezioen murriztearen ondoriozko aurreztea. Katalogoko produktuen prezioak merkatu-prezioen nabarmen azpitik daude, berme- eta entrega-baldintza baliokideak dituzten antzeko produktuekin alderatuta, lizitatzaileek dituzten salmenta-itxaropen handiagoek dakarten lehiari esker eta eskaria multzokatzearen ondorioz gertatzen diren eskalako ekonomiei esker.

Bigarren: Izapidetze-epeak laburtzearen ondoriozko aurreztea. Bai erosketa zuzenak onartzen dituzten esparru-akordioetan eta baita bigarren lizitazio bat egiten den kasuetan, ondasun edo zerbitzu bat eskuratzeko guztirako denbora ad hoc prozedura bat izapidetzeko behar den denbora baino askoz laburragoa da. Adibide gisa, gutxieneko publizitate-epeak murrizten dira eta ez da errekurtsoak aurkezteko etete-eperik aplikatu behar.

Hirugarren: Kostu administratiboak murriztearen ondoriozko aurreztea. Burutu beharreko izapideak murriztean, sailek eta erakundeek kontrataziorako erabili beharreko baliabideak ere murrizten dira, hartara giza baliabideei onura gehiago ateraz (esaterako, ez dago kontratazio-agiririk prestatu beharrik –horren ordez, lizitazio-dokumentu labur bat–, ez dago dokumentuen kalifikaziorik egin beharrik, etab.).

Gainera, izapideak elektronikoak dira eta guztiak CONECTA CENTRALIZACIÓN plataformaren bidez egin daitezke.