Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Atxikitzeko arrazoiak

Estatuko kontratazio-sistema zentralizatua irekita dago autonomia-erkidegoei eta toki-erakundeei atxikitzeko, bai eta haien mendeko erakunde autonomo eta publikoei atxikitzeko ere. Era berean, sozietateak, fundazioak eta sektore publikoko gainerako ente, organismo eta entitateak atxiki ahal izango dira ( SPKLren 229.3 artikulua).

Kontratazioa zentralizatzeak aurrezpenak eragiten ditu, lizitatzaileen salmenta-itxaropen handiagoen eta eskariaren agregaziotik sortutako eskala-ekonomien ondorioz konkurrentzia handitzearen ondorioz. Gainera, kontratazio zentralizatutik eratorritako aurrezkiek, eraginkortasun-hobekuntzei erantzutean, ez dute eraginik prestazioaren kalitatean.

Baina aurrezpen ekonomikoak ez ezik, garrantzitsuak diren beste aurrezki-mota batzuk ere sortzen dira, hala nola izapideak eta administrazio-kargak murriztearen ondoriozkoak. Kontratazio Zentralizatuko Estatuko Sisteman parte hartzen duten erakundeek nabarmen murrizten dute beren kontratuak izapidetzearen ondoriozko zama, bai eta izapidetzeko epeak ere.

Era berean, zerbitzu edo hornidura bat eman nahi duten enpresek sinplifikatuta ikusten dute lizitazioetan parte hartzea.