Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Kontratazio Zentralizaturako Batzordea

Kontratazio Zentralizatuko Batzordea ministerio arteko kontratazio-organoa da. Kide anitzeko organoa da, Kontratazioa Arrazionalizatzeko eta Zentralizatzeko Zuzendaritza Nagusiari atxikia, eta, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 9ko 9/2017 Legearen 323.3 artikuluarekin bat etorriz, "229. eta 230. artikuluetan araututako Estatuko kontratazio-sistema zentralizatuko kontratazio-organoaren funtzioak esleitzen zaizkio".

Horregatik, organo horren osoko bilkuraren osaeran Lehendakaritza Ministerioaren eta Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioaren ordezkari iraunkorrak daude, bai eta gainerako ministerio-sailen txandakako ordezkariak ere. Horrenbestez, ministerio-departamentuetako bost ordezkarik parte hartzen dute, guztira, Kontratazio Zentralizatuko Batzordearen Osoko Bilkuraren bileretara, eta horien oinarrizko eginkizuna kontratu zentralizatuak eta esparru-akordioak esleitzeko eta eskuratze-sistema dinamikoetan onartzeko ekintzak egitea da. Sail guztien ordezkaritza izanda, kontratazioan interesak dituzten eragile guztien parte-hartzea lortu nahi da.

EHA/1049/2008 Agindua aldatzen duen abenduaren 28ko HAP/2834/2015 Aginduak arautzen du gaur egun JCC.