Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Kontratazio Zentralizaturako Batzordea

Kontratazio Zentralizaturako Batzordea (JCC gaztelaniako akronimoaren arabera) da ministerioen arteko kontratazioetarako organoa. Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusiaren menpeko kide anitzeko organoa da eta, Sektore Publikoko Kontratuen inguruko azaroaren 9ko 9/2017 Legearen 323.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, hari dagozkio "229. eta 230. artikuluetan araututako kontratazio zentralizaturako estatuko sistemaren kontratazio-organoaren funtzioak".

Ildo horretatik, aipagarria da Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusia abian jarri zenetik kontratazioan interesa duten eragile guztien parte-hartzea bilatu dela eta, horren ondorioz, beharrezkotzat jo zen kontratazioaren ardura zuen organoak sail guztietan ordezkaritza izatea.

Horregatik, organo honen Osoko Bilkuran barne daude Lehendakaritza Ministerioko eta Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioko ordezkari iraunkorrak eta gainerako ministerio-sailetako txandakako ordezkariak. Honela, guztira, ministerio-sailetako bost ordezkarik parte hartzen dute Kontratazio Zentralizaturako Batzordearen Osoko Bilkuraren bileretan. Osoko Bilkuraren oinarrizko eginkizuna kontratu zentralizatuen eta esparru-akordioen esleipen-egintzak onartzea da.

Halaber, aztertutako kontratuaren xedearen arabera, kontratu jakin batek eragin berezirik badu momentu horretan Kontratazio Zentralizaturako Batzordearen Osoko Bilkuraren txandakako ordezkaritzan edo Batzorde Iraunkorrean ordezkaririk ez duen sail baten gainean, sail horri Osoko Bilkuran parte hartzeko gonbidapena luzatzen zaio, eta hala egin izan da behin baino gehiagotan.

JCCa, gaur egun, abenduaren 28ko HAP/2834/2015 Aginduaren arabera arautzen da, urriaren 30eko HAP/2028/2013 Agindua indargabe utzi duen EHA/1049/2008 Agindua aldatu duena, eta Osoko Bilkuraren eta Batzorde Iraunkorraren eskema mantentzen du. Hain zuzen ere, Batzorde Iraunkorra da eskaintzak aztertzeko eta kontratazio-mahaiei dagozkien gainerako jardunak burutzeko ardura duena. 2015eko aginduak eskuratutako esperientziari esker garatutako funtzionamendu-hobekuntzak ekarri ditu, esaterako, ordezkapen-sisteman burututako aldaketak edo JCCaren Idazkaritzari esleitutako eginkizunetan burututako aldaketak.

Ministerio-sail guztien ordezkaritza izan zuen sorrera-bilkura 2013ko azaroaren 12an burutu zen.