Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Historia Nobedadeak

 • Inprimagailuen, funtzio anitzeko inprimagailuen, eskanerren eta beren osagarri eta material suntsikorren (tonerra) horniduraren inguruko informazio-oharra
  23/07/2018

  05/2013 esparru-akordioaren indarraldia amaituta, hamabi hilabetetik gorako iraunaldia behar duten adierazitako ondasunen hornidura-kontratuek (esaterako, errentamendu-kontratuak) ondasunen aitorpenen eta kontratazio zentralizatuko zerbitzuen inguruko apirilaren 10eko EHA/1049/2008 Aginduaren 4. artikuluan aurreikusitako baimena jaso beharko dute kontratazioaren aurretik.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Administrazio elektronikoko sistemak garatzeko 26/2015 esparru-akordioaren luzapena
  22/07/2018

  Administrazio elektronikoko sistemak garatzeko 26/2015 esparru-akordioa bi urteko iraunaldiarekin gauzatu zen, beste bi urtetan zehar luzatzeko aukerarekin, eta 2016ko abuztuaren 1ean sartu zen indarrean. Hasierako iraunaldia amaituta eta dagokion izapide administratiboa burututa, esparru-akordio honen iraunaldia 2020ko uztailaren 31ra bitartean luzatzea erabaki da.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Inprimagailuak, funtzio anitzeko ekipoak eta eskanerrak hornitzeko 05/2018 Esparru Akordio berriaren lizitazioa argitaratzea
  11/07/2018

  2018ko uztailaren 9an, argitaratu da Sektore Publikoko Kontratazio Plataforman argitaratu da, inprimagailuak, funtzio anitzeko ekipoak eta eskanerrak hornitzeko 05/2018 Esparru Akordioaren iragarki berria.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Kontratazioaren Arrazionalizatze eta Zentralizatze Zuzendaritza Nagusiaren 2017ko jardueren memoria
  09/07/2018

  Dagoeneko eskuragarri dago kontsultatzeko Kontratazioaren Arrazionalizatze eta Zentralizatze Zuzendaritza Nagusiko urteko memoria.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Kontratu berria erakundeen publizitate kanpainen eraginkortasunaren ex post ebaluazio zerbitzua eskaintzeko
  08/07/2018

  Ekainaren 20an, Kontratazio Arrazionalizatze eta Zentralizatze Zuzendaritza Nagusiak kontratu berri bat gauzatu du erakundeen publizitate kanpainen eraginkortasunaren ex post ebaluazio zerbitzua eskaintzeko. Kontratu honekin erakundeen kanpainetan proposatutako helburuen betetze maila ezagutu nahi da, modu objektiboan eta, erakundeen publizitate kanpainak zabaltzeko, komunikabideetan eta gainontzeko publizitate euskarrietan guneak erosteko zerbitzuen adjudikaziodun enpresetatik modu independentean.

 • Inprimagailuen, funtzio anitzeko ekipamenduen eta eskanerren hornidurarako 05/2013 Esparru Akordioaren amaiera
  01/07/2018

  Jakinarazten da pasa den 2018ko ekainaren 8an amaitu zela inprimagailuen, funtzio anitzeko ekipamenduen eta eskanerren hornidurarako 05/2013 Esparru Akordioaren indarraldia, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuak onartu zuen Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi Orokorraren 193.5 b) artikuluan xedatutako epea igaro ondoren. Ezin izan da esparru-akordio hori ordeztuko duen esparru-akordio berri baten lizitaziorik burutu. DGRCC-a 08/2018 Esparru Akordio berria izapidetzen ari da, gorago aipatutakoaren helburu berarekin.

 • Energia elektrikoa hornitzeari buruzko 23/2015 Esparru Akordioa amaitzea (1. Fasea)
  27/06/2018

  Ekainaren 30ean amaituko da 23/2015 Esparru Akordioaren indarraldia. Laster, energia elektrikoa hornitzeari buruzko 23/2017 EA indarrean sartuko da (2. Fasea).

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Paper horniketarako 20/2017 Esparru Akordioarekin lotutako dokumentazioa eguneratzea
  25/06/2018

  Oinarritutako kontratuak eta I, II eta III. eranskinak izapidetzeko Jarraibide dokumentuaren bertsio berria, 2. sorta barne hartuz, eta oinarritutako kontratuen izapideekin lotutako hainbat alderdi gehituz. Horrez gain, Esparru Akordio honekin lotutako dokumentazioari dokumentu berri bat erantsi zaio, “20/2017 Esparru Akordioan, Oinarrizko Kontratuetako Sektore Publikoko Kontratazio Plataforman Lizitazio Elektronikoa Prestatzeko Laguntza Oharrak” izenekoa. Edozein azalpenerako, bertara jo: papel.centralizado@minhafp.es edo 915958733 telefonora.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Turismo ibilgailuak hornitzeari buruzko 14/2017 Esparru Akordio berria indarrean sartu da
  26/06/2018

  2018ko uztailaren 1ean indarrean sartuko da turismo ibilgailuak hornitzeari buruzko 14/2017 Esparru Akordioa. Dagoeneko kontsultarako eskuragarri daude bertan adjudikatutako ondasunak.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Kontratazioari buruzko praktika onen Eskuliburua ontzat eman duen Ebazpena
  16/06/2018

  Kontratazioa Arrazionalizatzeko eta Zentralizatzeko Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpena, kontratazioari buruzko praktika onen Eskuliburua ontzat eman duena, operadore ekonomikoei dagokienez. Kontratazio publikoa gardenago bilakatzeko aukera ematen duten neurriekin bat eginez, eskuliburu honen helburua DGRCCeko langileen, kontratuen Jarraipen Batzordeetan parte hartzen duten pertsonen, eta enkarguak edo kontratuak jasotzen dituzten enpresen jarduerak orientatzea da, kontratazio prozedurak prestatzeari dagokionez.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko