Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Esparru-akordio

Komunikazio-sistemen, ekipamenduen eta softwareen hornidura

AM 10/2018
Sektore Publikoko Kontratazio Plataformako fitxategia 15/18
Esparru-akordio mota : Suministros

Deskribapena

Esparru-akordioaren helburua sorta hauen hornidurak hornitzea da:

  • 1. SORTA – DATUAK TRANSMITITZEKO SAREAK

  • 2. SORTA– KOMUNIKAZIO BATERATUEN SISTEMAK

  • 3. SORTA – IRRATI SISTEMA PROFESIONALAK

Akordio hori oinarri duten kontratuak esleitzeko, alderdiei lizitazio berri batera deituko zaie, eta horretan esparru-akordioaren baldintzak hartuko dira oinarritzat; baldintzok ahalik eta zehatzenen adieraziko dira, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren (TRLCSP) 198.4. artikuluan xedatutako prozeduraren arabera.

Artikulu eta prezioen zerrenda

Kontsultatu esleitutako komunikazio-ekipoak eta softwarea

Esleipendunak

Kontsultatu esparru-akordio honen enpresa esleipendunak katalogoaren bilatzailean.

Iraunaldia

Esparru-akordio honek 2022ko uztailaren 1ean galduko du indarra.

AM kudeatzailea

$QuienGestionaNombre.getData()

Harremanetarako

Email: $QuienGestionaEmail.getData()

Zure zalantzak konpontzen ditugu