Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioa
Kontratazio zentralizatua

Zuzendaritza Nagusiaren zenbakiak

Laburbilduz, orain arte burututako lana honakoa izan da:

Gaur egun Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusiak kudeatzen dituen kontratu zentralizatuak 36 dira,  kontratu-kopurua lau alditan lehen kudeatzen ziren esparru-akordioen kontra areagotuz (DGRCCaren aurretiko kontratuen kopuruak ez ditu barne hartzen 2014an eguneratutako esparru-akordioak):

 

Gráfica con el número de contratos centralizados que gestiona la DGRCC

Kontratu horien bitartez kudeatutako balio zenbatetsia areagotu egin da, lehen kudeatzen ziren 1.200,8 milioi eurotatik, gaur egun DGRCCak kudeatzen dituen 5.038,20 milioi eurotara (DGRCCaren aurretiko balio zenbatetsiak ez ditu barne hartzen 2014. urtean eguneratutako esparru-akordioak):

 

Valor estimado gestionado a través de los contratos centralizados que gestiona la DGRCC

DGRCCa sortu zenetik zentralizatutako kontratuen balio zenbatetsiaren banaketa beherago ageri dena izan da(milioi eurotan):

 

Gráfica con la distribución del valor estimado de los nuevos contratos centralizados desde la creación de la DGRCC

DGRCCa sortu zenetik aurreikusitako aurreztea 549,15 milioi eurokoada. Kontratu bakoitzeko aurreikusitako aurreztearen banaketa honakoa izanik (aurrezteak milioi eurotan adierazita):

 

Gráfica con la distribución del ahorro previsto desde la creación de la DGRCC por contrato