Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Nola sortu zen?

Administrazio Publikoen Erreformarako Batzordeak (CORA) prestatutako txostenaren ondorioz eta zerbitzuen eta horniduren kontratuak modu eraginkorrean zentralizatzeko neurria garatzeko helburuarekin, Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioaren oinarrizko egitura indartzea ezinbestekoa zela erabaki zen Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusia (DGRCC) sortuz.

Neurri honen xedea zen CORA txostenak adierazitako helburuak lortzea, aurreztea eta kontratazioa hobetzea gardentasuna areagotuz, eraginkortasuna bilatuz eta Estatuko Administrazio Orokorrean kontratatzen diren zerbitzuen eta horniduren kalitatea homogeneizatuz, honela erakunde batetik bestera justifikaziorik gabeko desberdintasunak desagerrarazteko.

Gogoratu beharra dago, ordura arte, estatuko erosketa-zentrala Estatu Ondarearen Zuzendaritza Nagusiko Zuzendariordetza Nagusi batek osatzen zuela.

Erosketak zentralizatzeko eginkizunez gain, izenak berak adierazten duen moduan, kontratazioa arrazionalizatzeko ardurak eman zitzaizkion, eta baita aurrekontu-kredituen kudeaketa zentralizatuarekin loturiko funtzioak ere, horrela, estatuko erosketa-zentralean bi ildo berritzaile ireki zirelarik, erosketa-zentralen funtzionamendu orokorrarekin batera: prozedura arrunten izapidetzea ordura arteko mota-ezartze prozedura bereziak alde batera utzita eta aurrekontu-kredituen zentralizazioa. Kontratuak finantzatzeko aurrekontu-kreditu horiek kontratuetako alderdiengandik ateratzea erabaki zen eta zentralizazioaren ondoriozko aurrezteak aurrekontu-kreditu desberdin batean adieraztea.

Zuzendaritza Nagusi hau irailaren 20ko 696/2013 Errege Dekretuaren bitartez sortu zen, Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioko oinarrizko egitura organikoa garantzen duen urtarrilaren 27ko 256/2012 Errege Dekretua aldatu zuena.

Zuzendaritza Nagusi honi eman zitzaion egitura prozesuko ezaugarri garrantzitsuenetako bat izan da, prozesu hori alor guztietan ezarritako austeritate-politiken eraginpean burutu zelarik. Honela, gaur egungo bost zuzendariordetza nagusietatik bakar batek areagotu zuen Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioaren egitura, Zuzendaritza Nagusia sortzearekin batera Ogasun eta Administrazio Publikoen Idazkariordetzako bi zuzendariordetza nagusi kendu baitziren. Halaber, Ministerioko zuzendariordetza nagusia zen Kontratazio Batzordea kendu zen (horren funtzioak Kontratazio Zentralizaturako Batzordearen Idazkaritzak bere gain hartu zituelarik) eta Estatu Ondarearen Zuzendaritza Nagusiko Erosketen Zuzendariordetza Nagusia Zuzendaritza Nagusi berrian sartu zen.

 

La Dirección General desde su creación