Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Irisgarritasuna

Desgaitasunen bat duten pertsonek informazioaren gizartearekin eta gizarte-komunikabideekin loturiko teknologia, produktu eta zerbitzuetara sartzeko aukera izan dezaten bermatzen duten oinarrizko baldintzak dituen Erregelamendua onartzen duen azaroaren 12ko 1494/2007 Errege Dekretuan ezarritako irisgarritasunaren eta diseinuaren inguruko printzipio unibertsalak betez, DGRCCak ahaleginak egiten ditu herritar guztiek –bereziki desgaitasunen bat duten edo adinekoak diren herritarrek– Zuzendaritza Nagusiarekin harremanetan jartzeko aukera izan dezaten bere Interneteko http://contratacioncentralizada.gob.es Ataria erabiliz, eta informazio eta zerbitzu elektronikoak baldintza berdinetan atzitzeko aukera izan dezaten, haien egoera pertsonala, baliabideak edo ezaguerak edozein izanda ere.

Eragin horietarako, DGRCCaren Ataria UNE 139803:2012 arauan adierazitako irisgarritasun-gomendioei jarraiki diseinatu da, ahalik eta gehien hurbilduz W3Caren 1.0 Web Edukietarako Irisgarritasunaren inguruko Gidalerroen A Bikoitza mailara, azaroaren 12ko 1494/2007 Errege Dekretuak ezarritakoaren arabera.

Atari honen irisgarritasun-maila 2015eko ekainean berrikusi zen azkenekoz.

Edozein kasutan ere, webgune honen irisgarritasunaren inguruko edozein galdera ondorengo helbide elektronikora bidal daiteke portalcontratacioncentralizada@minhafp.es .

Kexa edo iradokizun formala egin nahi izatekotan, Ogasun eta Administrazio Publikoen Kexa eta Iradokizun Orokorretarako prozeduraren bitartez egin beharko da, Estatuko Administrazio Orokorraren kalitatea hobetzeko esparru orokorra arautzen duen uztailaren 29ko 951/2005 Errege Dekretuaren 15. artikuluan ezarritakoaren arabera.