Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Política de galetes

El portal web de Contractació Centralitzada instal•la galetes temporalment, amb la finalitat única i exclusiva de poder visualitzar aquest portal en diversos idiomes.

Una galeta no identifica una persona, sinó una combinació de computador-navegador-usuari, tenen una vigència temporal limitada i en cap cas s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

La DGRCC segueix la regulació legal i les directrius en aquesta matèria de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En concret, l'única galeta que s'instal•laria seria la següent:

Per navegar pel portal web no cal que es permeta la instal•lació d'esta galleta i es pot desactivar directament al navegador. En este cas, es visualitzaria únicament en l'idioma per defecte (castellà).