Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Política de galetes

El portal web de Contractació Centralizada instal cookies temporalment, amb l'única i exclusiva finalitat de poder visualitzar aquest portal en diversos idiomes i la identificació de la sessió.

Una cookie no identifica una persona, sinó a una combinació de computador-navegador-usuari, tenen una vigència temporal limitada i en cap cas, s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

La DGRCC segueix la regulació legal i les directrius en aquesta matèria de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En concret, les úniques galeta que s'instal·laria seria la següent: