Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Cartes certificades i ordinàries i altres enviaments postals
  24/09/2020

  El passat 17 d’agost es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació del nou Contracte centralitzat de serveis postals de Cartes ordinàries i certificades, enviaments publicitaris i franqueig a destinació, l’inici dels quals està previst per a l’1 de gener de 2021. La seva durada inicial és de 35 mesos, amb una possible pròrroga de fins a 12 mesos. L’àmbit subjectiu d’aquest contracte inclou a tots els Ministeris i Organismes del sector públic estatal, així com a les Entitats Gestores de la Seguretat Social. L’objecte del contracte és el servei de les cartes certificades i ordinàries, tant nacionals com internacionals, així com les urgents sempre que siguin nacionals. No s’inclouen les cartes urgents internacionals ni les cartes certificades internacionals. També s’inclouen els serveis d’enviaments publicitaris i les publicacions periòdiques, tant nacionals com internacionals, el franqueig a destinació i la devolució informada de cartes ordinàries.

 • Incorporació de declaració de conformitat amb l’acord marc d’automoció
  01/09/2020

  Des de l’1 de setembre de 2020, totes les propostes d’adjudicació per compra directa dels acords marc d’automoció (14, 17, 18, 19) amb pressupost i entrega en 2020 hauran d’incorporar una declaració de conformitat per l’empresa en l’apartat "Acceptació condicions del servei per l’empresa".

 • Nou sistema de firma a CONECTA-CENTRALIZACIÓN a través d’Autofirm@
  23/06/2020

  A partir del 30 de juny les signatures a l’aplicació CONECTA-CENTRALIZACIÓN es realitzaran a través del mòdul Autofirm@. Tots els usuaris de CONECTA-CENTRALIZACIÓN han de descarregar i instal·lar el mòdul Autofirm@ des de la pàgina del Portal d’Administració Electrònica: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

 • Segona pròrroga de l’Acord marc 12/2016, per al subministrament d’equips audiovisuals
  09/06/2020

  El 27 de maig de 2020 s’ha acordat la segona pròrroga de l’Acord marc 12/2016 per al subministrament d’equips audiovisuals, per un termini de 12 mesos, des del 15 d’octubre de 2020 fins al 14 d’octubre de 2021.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Segona pròrroga de l’Acord marc 07/2016, per als subministraments de material d’oficina no inventariable
  05/06/2020

  El 3 de juny de 2020 s’ha acordat la segona pròrroga de l’Acord marc 07/2016 per als subministraments de material d’oficina no inventariable, en tots els lots, des de l’1 d’octubre de 2020 fins al 30 d’abril de 2021.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pròrroga de l’Acord marc 26/2015 de serveis de desenvolupament de sistemes d’administració electrònica
  01/06/2020

  El 28 de maig de 2020 s’ha acordat la pròrroga de l’Acord marc 26/2015 de serveis de desenvolupament de sistemes d’administració electrònica amb les empreses adjudicatàries que han prestat la seva conformitat a aquesta. L’Acord marc es prorroga per un període de 6 mesos, des de l’1 d’agost de 2020 a l’1 de febrer de 2021.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pròrroga ordinària de l’Acord marc 02/2016 per al subministrament d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors
  01/06/2020

  El 7 de maig de 2020 s‘ha acordat prorrogar l‘Acord marc 02/2016 per al subministrament d‘ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors, per un període de 6 mesos, des del 3 de setembre de 2020 al 2 de març de 2021, per als lots del 2 al 9, i des del 14 de novembre de 2020 al 13 de maig de 2021, per al lot 1.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Avís sobre telèfons i correus de contacte per a preguntes i incidències sobre contractació centralitzada o l’aplicació Connecta-Centralització
  01/04/2020

  Es recorda que per a qualsevol consulta, dubte o incidència en la contractació centralitzada o en l’aplicació CONNECTA-CENTRALITZACIÓ, es pot contactar amb nosaltres a través dels correus portalcontratacioncentralizada@hacienda.gob.es i conecta-centralizacion@hacienda.gob.es i al telèfon 91 59 55 706 (Dl.-Dj. de 9:00 a 18:00 h i els divendres de 8:00 a 15:00 h).

 • Licitació de contractes basats durant l’estat d’alarma
  12/05/2020

  Amb independència que la tramitació dels contractes basats en acords marc i les seves propostes d’adjudicació sempre s’ha de realitzar a través de l’aplicació CONECTA-CENTRALIZACIÓN, per tal de reduir els desplaçaments durant l’estat d’alarma i de facilitar la presentació d’ofertes a les empreses adjudicatàries dels acords marc convidades a una licitació, es recomana als organismes usuaris dels acords marc de la Central de Contractació de l’Estat realitzar la fase de licitació (invitació a les empreses i presentació d’ofertes) també de manera electrònica, a través de la Plataforma de Licitació del Sector Públic o de la plataforma de licitació electrònica que l’organisme tingui disponible, en lloc d’utilitzar el mecanisme d’invitació i presentació d’ofertes de l’aplicació CONECTA-CENTRALIZACIÓN que contempla la presentació d’ofertes en paper i que només es permet en els plecs d’alguns acords marc regulats pel TRLCSP. D’altra banda, segons el que s’estableix en la disposició addicional vuitena del Reial decret llei 17/2020 s’acorda l’aixecament de la suspensió dels termes i interrupció dels terminis dels procediments de contractació prevists en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, sempre que la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics.

 • Modificacions introduïdes pel Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, en la tramitació de contractes basats en acords marc del sistema estatal de contractació centralitzada durant l’estat d’alarma
  14/05/2020

  El Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019, que va entrar en vigor el 7 de maig, conté en la seva Disposició addicional vuitena la nova regulació que permet a les entitats del sector públic continuar els procediments suspesos i iniciar nous procediments de contractació durant la vigència de l’estat d'alarma, quan es tramitin electrònicament.

  Fes clic aquí per veure més informació