Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Formalització del contracte centralitzat de serveis postals (fase 2)
  05/10/2015

  Publicada la formalització del contracte centralitzat de serveis postals (fase 2)

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Publicació dels contractes basats
  22/09/2015

  Publicats els contractes basats dels acords marc en vigor, des de l'1 de gener de 2014, per a l'AGE i les comunitats autònomes i les entitats locals adherides.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Modificació de la comanda de gestió a la FNMT-RCM de serveis de certificació electrònica
  03/09/2015

  El passat 3 de setembre es va formalitzar una addenda per mitjà de la qual es modifica la Comanda a la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre - ¬Reial Casa de la Moneda, per a la prestació de serveis de certificació electrònica amb la finalitat d'aclarir el règim jurídic-pressupostari de la prestació de serveis sota la forma de llista oficial de preus específica als diferents departaments i organismes.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Adjudicat el contracte centralitzat de serveis postals (fase 2)
  01/09/2015

  Publicada l'adjudicació del contracte centralitzat de serveis postals (fase 2).

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Licitació global de combustibles d'automoció
  31/07/2015

  El passat 30 de juliol es va celebrar l'acte públic d'obertura de les ofertes presentades per al subministrament de combustible d'automoció.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Adjudicat l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica
  03/06/2015

  Publicada l'adjudicació de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica (AM 23/2015)

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Sistema Dinàmic d'Adquisició SDA 26/2021. Avís urgent a organismes que liciten en la PLACSP sobre el procediment per remetre invitacions a les empreses admeses.
  30/06/2022

  S'informa als organismes que estan realitzant invitacions a les empreses admeses en el SDA 26/2021 que, quan detectin que no poden incorporar el llistat d'adreces d'invitacions de CONNECTA de forma automàtica en al no activar-se'ls el botó de càrrega automàtica en la finestra de la licitació, abans de continuar el procediment han d'escriure als serveis de suport de la PLACSP en l'adreça licitacioneorganismos@hacienda.gob.es. L'assumpte del correu serà “SDA 26/2021-No es carrega la llista d'invitació de CONNECTA” i en el correu hauran d'afegir les seves dades de contacte i els relatius al procediment. Els serveis de la PLACSP revisaran la incidència amb prioritat alta i indicaran a cada organisme quan pot continuar. En cap cas deuen els organismes convidar a la llista d'adreces genèriques del SDA quan no se'ls activi el botó de càrrega de CONNECTA. Si ja haguessin efectuat la invitació sense carregar la llista de forma automàtica, hauran de tornar a enviar les invitacions a les adreces correctes contactant amb els serveis de suport de la PLACSP en l'adreça de suport licitacioneorganismos@hacienda.gob.es indicant com a assumpte “SDA 26/2021-S'ha remès invitació amb llista incorrecta” i esperar indicacions per continuar.

 • Prórroga de los lotes 1 y 2 del acuerdo marco 13/2018 para el suministro de servidores, sistemas de almacenamiento y software de infraestructura (expediente 26/2022)
  17/06/2022

  El 14 de junio de 2022 se ha dictado resolución por la que se acuerda prorrogar los lotes 1 y 2 del Acuerdo Marco 13/2018, para el suministro de servidores, sistemas de almacenamiento y software de infraestructura, desde el 2 de julio de 2022 hasta 28 de febrero de 2023. Se han iniciado los trámites para dar continuidad al objeto del contrato que se irán efectuando en el Perfil de la DGRCC de la PLACSP.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Propera finalització de l’Acord marc AM 02/2016 d’ordinadors personals, portàtils i monitors (lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9).
  28/01/2021

  El proper 2 de març de 2021 finalitza l’AM 02/2016 de subministrament d’ordinadors personals, portàtils i monitors per als lots 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 i 9, de manera que els organismes que hagin de tramitar contractes basats en aquests lots hauran de enviar les propostes d’adjudicació a través de Conecta-Centralización abans del dia 26 de febrer de 2021 inclusivament. El lot 1 continuarà vigent fins al proper 13 de maig de 2021. La licitació del nou acord marc d’ordinadors personals, portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball (AM 02/2020) està suspesa amb motiu de la interposició de recursos especials en matèria de contractació no podent-se determinar la seva data d’entrada en vigor, de manera que és possible que el seu inici no coincideixi amb la data de finalització dels lots del 2 al 9 de l’acord marc actual.

 • Acord de modificació del Pla de contractació centralitzada 2022
  20/07/2022

  Acord de la directora general de racionalització i centralització de la contractació per la qual es modifica el pla anual de contractació centralitzada (programació 2022)

  Fes clic aquí per veure més informació