Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Pròrroga de l'Acord Marc 23/2015 de subministrament d'energia elèctrica
  03/04/2017

  Ha sigut acordada la pròrroga de l'Acord Marc 23/2015 per un període de sis mesos i, per tant, la data d'acabament és el 31 de desembre de 2017. Els contractes basats en el aquest acord poden tenir com a data d'acabament el 30 de juny de 2018, com a màxim.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nou contracte centralitzat de serveis postals de notificacions administratives i judicials
  31/03/2017

  El Ple de la Junta de Contractació Centralitzada, amb data del 2 de desembre de 2016, ha acordat l'adjudicació del contracte centralitzat de serveis postals de notificacions administratives i judicials a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. El contracte, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2017, té un valor estimat de 268,83 milions d'euros i integra al seu àmbit subjectiu 13 ministeris i organismes del Sector Públic Estatal.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pròrroga de l'Acord Marc 13/2013 per al subministrament de servidors de propòsit general i sistemes d'emmagatzematge (Equips i Programari)
  23/03/2017

  L'Acord Marc 13/2013 per a la contractació del subministrament de servidors de propòsit general i sistemes d'emmagatzematge (Equips i Programari), vigent actualment fins al 6 d'abril de 2017, ha sigut prorrogat per un període addicional d'un any, fins al 6 d'abril de 2018.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • CANVI DE DOMINI DE L'APLICACIÓ CONECTA-CENTRALIZACIÓN A MINHAFP
  14/03/2017

  El proper dia 28 de març serà dut a terme el canvi definitiu del domini del lloc web CONNECTA-CENTRALITZACIÓ a minhafp. L'adreça correcta per a l'accés a l'aplicació serà http://catalogocentralizado.minhafp.es o https://catalogocentralizado.minhafp.es, i serà necessari perquè funcionin actualitzar la configuració de l'equip d'usuari.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Qüestionari per a la preparació d'un nou Acord Marc de subministrament d'energia elèctrica a l'AGE
  13/03/2017

  Qüestionari per a la preparació d'un nou acord marc de subministrament d'energia elèctrica en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, per ser emplenat per les empreses comercialitzadores d'energia elèctrica i enviat a la bústia de correu sganalisisyp.contratacioncentralizada@minhafp.es . Per a més informació, consulteu la Nota Explicativa a la fitxa de l'Acord Marc Electricitat en la secció Què Oferim.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Qüestionari per a empreses interessades en l'Acord Marc 14/2017, de vehicles turismes
  03/03/2017

  Serà facilitat un qüestionari per a empreses interessades en l'Acord Marc 14/2017, de vehicles turismes. Las respostes seran de caràcter confidencial. Serà remès a la Subdirecció de Contractació Centralitzada de Subministraments, Obres i Serveis mitjançant un correu electrònic a l'adreça següent: sgccsos@minhafp.es, abans del 15 de març de 2017.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nova Comanda de Gestió amb la FNMT-RCM per a la prestació de serveis electrònics de confiança
  02/03/2017

  L'1 de març ha entrat en vigor la nova Comanda de Gestió a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, per a la prestació de serveis electrònics de confiança a l'Administració General de l'Estat i a determinats organismes públics i entitats del sector públic dependents.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Convocatòria de sessió informativa sobre l'Acord Marc 14/2017 Vehicles Turismes
  23/02/2017

  La Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, com a òrgan amb competències en matèria de contractació centralitzada, té previst celebrar el proper 2 de març de 2017 a les 12:00 hores, una sessió informativa sobre el nou Acord Marc 14/2017, de subministrament de vehicles turismes, actualment en preparació.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Adhesió al nou Acord Marc 20/2017 per al subministrament de paper tallat per a equips d'impressió i per a fotocopiadores, copiadores i multicopiadores
  09/02/2017

  Aquells poders adjudicadors interessats en l'adhesió a aquest Acord Marc hauran de manifestar-ho abans del proper 24 de febrer de 2017, mitjançant un correu electrònic a l'adreça papel.centralizado@minhafp.es

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Adhesió al nou Acord Marc 14/2017 per al subministrament de vehicles turismes
  09/02/2017

  Aquells poders adjudicadors interessats en l'adhesió a aquest Acord Marc hauran de manifestar-ho abans del proper 24 de febrer de 2017, mitjançant un correu electrònic a l'adreça: sgccsos@minhafp.es

  Fes clic aquí per veure més informació