Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Prórroga extraordinaria del AM 02/2013
  08/02/2018

  El Acuerdo Marco AM 02/2013, para el suministro de ordenadores personales y software ofimático, se ha prorrogado extraordinariamente hasta la entrada en vigor del AM 02/2016.

 • Publicació de la licitació de l'acord marc de vehicles industrials pesats
  05/02/2018

  El 5 de febrer de 2018 ha sigut publicat, a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, l'anunci de licitació del nou acord marc per al subministrament de vehicles industrials pesats (AM 17/2016).

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Obligatorietat de tramitació electrònica en segona licitació
  01/02/2018

  A partir del proper 1 de febrer de 2018, les segones licitacions de qualsevol acord marc, excepte les de l'acord marc 12/2016 d'equips audiovisuals quan no siguin convidades totes les empreses, les del 23/2015 de subministrament d'energia elèctrica i les del 21/2016 de subministrament de combustibles en estacions de servei, hauran de dur-se a terme, o bé a través de l'opció EMPRESES I ORGANISMES -> Segones licitacions, de l'aplicació CONNECTA, o bé a través d'una plataforma que en permeti la licitació electrònica i en proporcioni un certificat, com ara, per exemple, la Plataforma de Contractació del Sector Públic, llevat que l'acord marc en particular hi estableixi la licitació electrònica com a obligatòria per als contractes basats, i en aquests casos solament serà vàlida la segona opció. No serà admesa cap proposta d'adjudicació que no compleixi les disposicions anteriors.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Actualització de les instruccions del procediment de licitació de contractes basats en l'Acord Marc 10/2012
  30/01/2018

  Actualització de les instruccions del procediment de licitació de contractes basats en l'Acord Marc 10/2012 conseqüència de la publicació en el BOE, el dia 29 de desembre de 2017, de l'Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diversos tipus de contractes a l'efecte de la contractació del sector públic a partir de l'1 de gener de 2018.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Actualització de les instruccions del procediment de segona licitació de contractes basats en l'Acord Marc 26/2015
  30/01/2018

  Actualització de les instruccions del procediment de segona licitació de contractes basats en l'Acord Marc 26/2015 conseqüència de la publicació en el BOE, el dia 29 de desembre de 2017, de l'Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diversos tipus de contractes a l'efecte de la contractació del sector públic a partir de l'1 de gener de 2018.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Qüestionari per a empreses interessades en el nou Acord Marc de subministrament de motocicletes i ATV/Quads
  22/01/2018

  La DGRCC està preparant un nou Acord Marc per al subministrament de motocicletes i ATV/Quads. Un qüestionari per recaptar informació rellevant per la DGRCC estarà a la disposició de les empreses del sector interessades en la licitació i serà publicat durant els propers mesos. Les respostes hauran d'enviar-se a l'adreça amautomocion@minhafp.es abans del proper 12 de febrer.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Publicat Pla inicial de Contractació Centralitzada 2018
  19/01/2018

  Aquest pla recull la previsió inicial de contractacions relatives a béns i serveis centralitzats que estan actualment en licitació o que seran convocats l'any 2018 i serà posat al dia quan siguin registrats gradualment els avanços de tramitació.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Disponible nova versió de les eines de l'Acord Marc 07/2016 de MONI
  18/01/2018

  Ha sigut publicada una nova versió de les eines de l'acord marc 07/2016 de subministrament de material d'oficina no Inventariable (versió 20180116), que inclou diverses millores L'eina del lot 1 inclou l'exclusió temporal acordada per la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació de diverses claus d'una de les empreses adjudicatàries. No seran admeses noves peticions a Conecta que hagin sigut confeccionades amb versions anteriors de les eines.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Finalitzat el termini d'adhesió al nou Acord Marc 23/2017 per al subministrament d'energia elèctrica (Fase 2)
  11/01/2018

  No seran admeses més sol·licituds de poders adjudicadors interessats en l'adhesió al següent Acord Marc 23/2017 per al subministrament d'energia elèctrica (Fase 2).

 • Entrada en vigor de l'Acord Marc 18/2016 de Subministrament de Vehicles Industrials Comercials i finalització del lot 1 de l'Acord Marc 17/2011
  28/12/2017

  L'1 de gener de 2018 està prevista l'entrada en vigor de l'Acord Marc18/2016, per al subministrament de vehicles industrials comercials, que dóna continuïtat al lot 1 de l'Acord Marc 17/2011, la vigència del qual finalitza el 29 de desembre de 2017. A partir del 2 de gener de 2018 podran tramitar-se contractes basats en el nou acord marc, així com consultar-ne els productes adjudicats a través de l'aplicació CONECTA-CENTRALIZACIÓN.