Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Licitació del nou AM 18/2016, de subministrament de vehicles industrials comercials
  18/01/2017

  Amb data del 16 de gener del 2017, la Plataforma de Contractació de l'Estat anuncia en el perfil de contractant de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació la licitació del nou Acord Marc de subministrament de vehicles industrials comercials (AM 18/2016) -Número d'Expedient 82/16. El termini de presentació d'ofertes acaba el 27/02/2017 a les 15:00.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Licitació del nou AM 02/2016, de subministrament d'ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors
  13/01/2017

  Amb data del 29 de desembre del 2016, la Plataforma de Contractació de l'Estat anuncia la licitació del nou Acord Marc de subministrament d'ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors (AM 02/2016) -Número d'Expedient 31/16. El termini de presentació d'ofertes acaba el 07/02/2017 a les 15:00.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Contractació centralitzada de vehicles industrials comercials
  10/01/2017

  En la seva reunió del 23 de desembre, el Consell de Ministres ha autoritzat la celebració de l'Acord marc per al subministrament de vehicles industrials comercials (AM 18/2016). Aquesta autorització és preceptiva quan el valor estimat de l'acord marc supera els dotze milions d'euros i va seguida de l'aprovació dels expedients i de la licitació corresponent.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Adjudicació de l'acord marc centralitzat per al subministrament de material d'oficina no inventariable
  12/12/2016

  El darrer 2 de desembre ha sigut publicat l'acord d'adjudicació de l'acord marc per al subministrament de material d'oficina no inventariable.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Licitació del nou AM de subministrament de mobiliari
  06/12/2016

  La Plataforma de Contractació de l'Estat anuncia la licitació del nou Acord Marc de subministrament de mobiliari de despatx i complementari, d'arxiu, de biblioteques, mampares, clínic i geriàtric, i de laboratori. El termini de presentació d'ofertes acaba el 23 de gener del 2017 a les 15 hores. Trobareu informació detallada i els enllaços a la Plataforma a la nostra secció Què oferim – Mobles.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Adjudicació del contracte centralitzat de serveis postals de paqueteria
  05/12/2016

  El darrer 2 de desembre va ser publicat l'acord d'adjudicació del contracte centralitzat de serveis postals de paqueteria ordinària, paqueteria i documentació urgent i valisa nacional.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Tancament de l'exercici 2016 de la tramitació de contractes basats en acords marc de la Central de Contractació de l'Estat
  04/12/2016

  Amb caràcter general, només seran admeses a tràmit les propostes d'adjudicació de contractes basats que tinguin entrada en l'aplicació CONECTA CENTRALIZACIÓN, amb la data límit del 12 de desembre del 2016.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Contractació centralitzada de serveis postals (notificacions) i mobiliari
  26/11/2016

  En la seva reunió del 25 de novembre, el Consell de Ministres ha autoritzat la celebració del Contracte centralitzat de serveis postals de notificacions administratives i judicials, i de l'Acord marc per al subministrament de mobiliari de despatx i complementari, d'arxiu, de biblioteques, mampares, clínic i geriàtric i de laboratori (AM 01/2016). Aquesta autorització és preceptiva quan el valor estimat dels contractes i acords marc supera els dotze milions d'euros i va seguida de l'aprovació dels expedients i de la licitació corresponent.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Finalitzat el termini d'adhesió als nous acords marc AM 1/2016, AM 02/2016 i AM 18/2016
  15/11/2016

  No seran admeses més sol·licituds de poders adjudicadors interessats en l'adhesió als acords marc següents: AM 1/2016 (mobiliari), AM 02/2016 (ordinadors) i AM 18/2016 (vehicles industrials comercials).

 • Nous models de documents de l'AM 14/2014, de subministrament de vehicles turismes
  15/11/2016

  Actualització dels formularis d'autorització de segona licitació, model d'oferta amb preus unitaris i model d'oferta a preu fet.

  Fes clic aquí per veure més informació