Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Nous models de sol·licitud d’adhesió a l’Acord marc 5/2018 per al subministrament d’impressores, equips multifuncionals i escàners
  28/07/2019

  En l’apartat “Com m’hi adhereixo” ja poden descarregar-se els models de sol·licitud d’adhesió a l’Acord marc 5/2018, per al subministrament d’impressores, equips multifuncionals i escàners. Es tracta del primer acord marc del sistema estatal de contractació centralitzada tramitat a l’empara de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

 • Pròrroga de l'Acord marc 21/2016, per als subministraments de combustibles en estacions de servei
  25/07/2019

  El 23 de juliol de 2019 s’ha acordat la pròrroga de l’Acord marc 21/2016 per als subministraments de combustibles en estacions de servei, en tots els seus lots, per un termini de 6 mesos, des de l’1 de juny de 2020 fins al 30 de novembre de 2020.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Contracte de paqueteria: publicació plecs proper contracte
  07/07/2019

  El passat 27 de juny es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació del nou Contracte Centralitzat dels Serveis Postals de Paqueteria i Valisa Nacional, l’inici de la qual està previst per a l’1 de gener de 2020, amb una durada inicial de 27 mesos i 12 mesos de pròrroga. L’àmbit subjectiu d’aquest contracte inclou a tots els Ministeris i Organismes del sector públic estatal, així com a les Entitats Gestores de la Seguretat Social. L’objecte del contracte és el servei de paqueteria i valisa nacional.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota informativa relativa a la publicació de les instruccions i model de document de licitació de l’Acord marc 10/201
  01/07/2019

  S’informa que s’han publicat les instruccions del nou Acord marc 10/2018 per al SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES, EQUIPS I SOFTWARE DE COMUNICACIONS i un enllaç a un Model de document de licitació. Aquest Acord marc admetrà l’enviament d’invitacions a segones licitacions utilitzant el sistema d’informació de la DGRCC.

 • Previsió d’entrada en vigor del nou Acord marc 05/2018 per al subministrament d’impressores, equips multifuncionals i escàners
  17/06/2019

  La tramitació del nou Acord marc 05/2018 és a punt d’acabar, estimant-se com a data prevista d’entrada en vigor del nou acord la segona quinzena del mes de juliol.

 • Entrada en vigor del nou Acord marc 10/2018 el 2 de juliol de 2019 i fi de vigència de l’Acord marc 10/2012 de subministrament de sistemes, equips i software de comunicacions
  11/06/2019

  L’1 de juliol de 2019 finalitzarà la vigència de l’Acord marc 10/2012 de subministrament de sistemes, equips i software de comunicacions, admetent-se peticions de contractes basats a través de Conecta-Centralització fins al dia 28 de juny de 2019. El nou Acord marc 10/2018 entrarà en vigor el 2 de juliol de 2019.

 • Reunió informativa per a empreses adjudicatàries dels acords marc 08/2017 i 10/2018
  04/06/2019

  Es convoca a les empreses adjudicatàries dels acords marc 08/2017 SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES I ELEMENTS DE SEGURETAT i 10/2018 SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES, EQUIPS, I SOFTWARE DE COMUNICACIONS a la reunió informativa que tindrà lloc el proper divendres 21 de juny de 9:30 a 11:30 al Paseo de la Castellana, 160-162.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Reunió informativa adreçada a organismes peticionaris dels acords marc 08/2017 i 10/2018
  04/06/2019

  Es convoca als organismes peticionaris dels acords marc 08/2017 SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES I ELEMENTS DE SEGURETAT i 10/2018 SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES, EQUIPS, I SOFTWARE DE COMUNICACIONS a la reunió informativa que tindrà lloc el proper dimarts 18 de juny de 9:30 a 11:30 al Paseo de la Castellana, 160-162.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Previsió d’entrada en vigor del nou Acord marc 10/2018 per a subministraments de sistemes, equips i software de comunicacions
  20/05/2019

  La tramitació del nou Acord marc 10/2018 (que substituirà al vigent Acord marc 10/2012) es troba proper a la seva fi, estimant-se com a data prevista d’entrada en vigor del nou acord la segona quinzena del mes de juny. L’adjudicació dels contractes basats en aquest nou acord marc s’haurà de dur a terme mitjançant una segona licitació en tots els casos.

 • Pròrroga de l’Acord marc 07/2016, per als subministraments de material d’oficina no inventariable
  07/05/2019

  El 5 d’abril de 2019 s’ha acordat la pròrroga de l’Acord marc 07/2016 per als subministraments de material d’oficina no inventariable, en tots els lots, des de la data de finalització de la seva vigència fins al 30 de setembre de 2020.

  Fes clic aquí per veure més informació