Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Pròrroga dels lots 1 i 2 de l’Acord marc 20/2019, relatiu al subministrament de paper d’equips d’impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadores
  30/10/2020

  Amb data 29 d’octubre de 2020, s’ha acordat la pròrroga dels lots 1 i 2 de l’Acord marc 20/2019, relatiu al subministrament de paper d’equips d’impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadores, per un període d’1 any, des del 16 de març de 2021 fins al 15 de març de 2022.

 • Avís important sobre la finalització de l’Acord marc 50/2017 de compra d’espais en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris per a la difusió de les campanyes de publicitat institucional
  26/10/2020

  Atesa la finalització de l’Acord marc 50/2017, per a la prestació dels serveis de compra d’espais en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris per a la difusió de les campanyes de publicitat institucional, el proper 28 de febrer de 2021, s’ha dictat la resolució per la qual es determina la data límit per iniciar expedients de contractació basats en aquest acord marc.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Avís en relació amb els contractes basats de tramitació anticipada
  09/10/2020

  En cas de remetre una proposta d’adjudicació d’un contracte basat en un acord marc l’execució del qual ha d’iniciar-se en l’exercici 2021, haurà de tenir-se en compte el que s’especifica en el següent document.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Noves instruccions per a la tramitació dels contractes basats en l’Acord marc 20/2019, de subministrament de paper
  06/10/2020

  Amb data 5 d’octubre de 2020, s’han aprovat noves instruccions per a la tramitació dels contractes basats en l’Acord marc 20/2019, de subministrament de paper. Les instruccions tenen 5 annexos que també estan disponibles per descarregar.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Notificacions administratives i judicials
  24/09/2020

  S’ha iniciat la tramitació d’un nou Contracte centralitzat de serveis postals de Notificacions administratives i judicials, l’inici de les quals es preveu per a l’1 de novembre de 2020, en substitució del contracte vigent. La seva durada inicial és de 25 mesos, amb una possible pròrroga de fins a 12 mesos. L’àmbit subjectiu d’aquest contracte inclou a tots els Ministeris i Organismes del sector públic estatal, així com a les Entitats Gestores de la Seguretat Social.

 • Cartes certificades i ordinàries i altres enviaments postals
  24/09/2020

  El passat 17 d’agost es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació del nou Contracte centralitzat de serveis postals de Cartes ordinàries i certificades, enviaments publicitaris i franqueig a destinació, l’inici dels quals està previst per a l’1 de gener de 2021. La seva durada inicial és de 35 mesos, amb una possible pròrroga de fins a 12 mesos. L’àmbit subjectiu d’aquest contracte inclou a tots els Ministeris i Organismes del sector públic estatal, així com a les Entitats Gestores de la Seguretat Social. L’objecte del contracte és el servei de les cartes certificades i ordinàries, tant nacionals com internacionals, així com les urgents sempre que siguin nacionals. No s’inclouen les cartes urgents internacionals ni les cartes certificades internacionals. També s’inclouen els serveis d’enviaments publicitaris i les publicacions periòdiques, tant nacionals com internacionals, el franqueig a destinació i la devolució informada de cartes ordinàries.

 • Incorporació de declaració de conformitat amb l’acord marc d’automoció
  01/09/2020

  Des de l’1 de setembre de 2020, totes les propostes d’adjudicació per compra directa dels acords marc d’automoció (14, 17, 18, 19) amb pressupost i entrega en 2020 hauran d’incorporar una declaració de conformitat per l’empresa en l’apartat "Acceptació condicions del servei per l’empresa".

 • Nou sistema de firma a CONECTA-CENTRALIZACIÓN a través d’Autofirm@
  23/06/2020

  A partir del 30 de juny les signatures a l’aplicació CONECTA-CENTRALIZACIÓN es realitzaran a través del mòdul Autofirm@. Tots els usuaris de CONECTA-CENTRALIZACIÓN han de descarregar i instal·lar el mòdul Autofirm@ des de la pàgina del Portal d’Administració Electrònica: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

 • Segona pròrroga de l’Acord marc 12/2016, per al subministrament d’equips audiovisuals
  09/06/2020

  El 27 de maig de 2020 s’ha acordat la segona pròrroga de l’Acord marc 12/2016 per al subministrament d’equips audiovisuals, per un termini de 12 mesos, des del 15 d’octubre de 2020 fins al 14 d’octubre de 2021.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Segona pròrroga de l’Acord marc 07/2016, per als subministraments de material d’oficina no inventariable
  05/06/2020

  El 3 de juny de 2020 s’ha acordat la segona pròrroga de l’Acord marc 07/2016 per als subministraments de material d’oficina no inventariable, en tots els lots, des de l’1 d’octubre de 2020 fins al 30 d’abril de 2021.

  Fes clic aquí per veure més informació