Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contracte centralitzat

Serveis de manteniment i suport de software i de serveis avançats, associats a llicències IBM, així com del subministrament de certes llicències de la base instal·lada

Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic: 67/18
Tipus de contracte: Servicios
Valor estimat * : 22.138.995,24 €

Descripció

L’objecte del contracte es detalla en el plec de prescripcions tècniques (PPT) i consisteix, succintament, en els següents serveis i subministraments:

  • Suport i manteniment MLC (Monthly License Charge).

  • Suport i manteniment FTL (Fixed Term License).

  • Suport i manteniment S&S (Subscription and Support).

  • Suport tècnic avançat (STA).

  • Adquisició de Llicències de la base instal·lada.

L'àmbit subjectiu d'aquest contracte es pot consultar prement aquí.

Lots

Llistat lots
Lot Adjudicatari Pressupost de licitació ** Import d'adjudicació ** Entrada en vigor Finalització Termini d'execució
Lot únic IBM, S.A. 26.788.184,24 € 26.788.184,24 € 01/07/2019 31/12/2020 18 mesos

* El valor estimat és el valor del contracte sense IVA ni altres impostos però incloent pròrrogues i possibles modificacions del contracte.

** El pressupost de licitació i l'import d'adjudicació inclouen IVA i altres impostos però no inclouen pròrrogues ni possibles modificacions del contracte.

Durada

Divuit mesos, des de l’1 de juliol de 2019. No admet pròrroga.