Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contracte centralitzat

Serveis de manteniment i suport de programari, de programari MLC, de suport tècnic avançat per a determinats productes IBM i de subministrament de llicències

Tipus de contracte: Servicios
Valor estimat * : 42.097.011,96 €

Descripció

L'objecte del contracte és el subministrament de llicències i la prestació dels serveis de manteniment i suport de programari, de programari MLC i suport tècnic avançat per a determinats productes de l'empresa IBM.

L'àmbit subjectiu d'aquest contracte es pot consultar prement aquí.

Lots

Llistat lots
Lot Adjudicatari Pressupost de licitació ** Import d'adjudicació ** Entrada en vigor Finalització Termini d'execució
Lot únic IBM, S.A. 33.958.256,32 € 33.958.256,32 € 30/06/2016 29/06/2019 3 anys

* El valor estimat és el valor del contracte sense IVA ni altres impostos però incloent pròrrogues i possibles modificacions del contracte.

** El pressupost de licitació i l'import d'adjudicació inclouen IVA i altres impostos però no inclouen pròrrogues ni possibles modificacions del contracte.

Durada

Des de l'1 de juliol de 2016 fins al 30 de juny de 2019. No hi ha possibilitat de cap pròrroga.