Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contracte centralitzat

Servei de seguretat integral i auxiliars de control en edificis de l’Administració General de l’Estat (Fase II)

Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic: 16/18
Tipus de contracte: Servicios
Valor estimat * : 73.096.725,46 €

Descripció

L’objecte del contracte centralitzat inclou les següents prestacions:

 • Serveis de vigilància i seguretat

 • Manteniment d’instal·lacions de seguretat

 • Serveis d’Auxiliars de control

El contracte es divideix en quatre lots, cadascun dels quals agrupa els edificis de diversos Ministeris i organismes. El lot 4 va ser declarat desert i es va licitar de nou, primer mitjançant procediment obert simplificat, per un període de tres mesos, i posteriorment a través d’un procediment obert per un període de dos anys.

 • Lot 1: Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) Delegació Especial, Prefectura Provincial de Trànsit, Direcció Provincial del  Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i Direcció Provincial de Madrid de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

 • Lot 2: Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) Serveis centrals, Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), Serveis Centrals i Gerència d’Informàtica de la Seguretat Social (GISS)

 • Lot 3: MAEC, Institut d’Estudis Fiscals (IEF), Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA)

 • Lot 4-1: Serveis de Seguretat Integral en edificis de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

 • Lot 4-2: Serveis de Seguretat Integral en edificis de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats i del Real Patronat Sobre Discapacitat.

Àmbit Subjectiu: Ministeris i Organismes

 • Delegació Especial a Madrid de l’Agència Estatal d’Administració Tributària

 • Prefectura Central de Trànsit

 • Direcció Provincial de Madrid del Servei Públic d’Ocupació Estatal

 • Direcció Provincial de Madrid de la Tresoreria General de la Seguretat Social

 • Agència Estatal d’Administració Tributària. Serveis Centrals

 • Servei Públic d’Ocupació Estatal. Serveis Centrals

 • Gerència d’Informàtica de la Seguretat Social

 • Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació

 • Institut d’Estudis Fiscals

 • Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris

 • Institut Nacional de Gestió Sanitària

 • Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

 • Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

 • Institut Nacional d’Administració Pública

 • Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes

 • Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició

 • Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats

 • Real Patronat Sobre Discapacitat

 

Lots

Llistat lots
Lot Adjudicatari Pressupost de licitació ** Import d'adjudicació ** Entrada en vigor Finalització Termini d'execució
1 UTE SURESTE, SEGURIDAD, S.L.-SURESTE FACILITY SERVICES, S.L. 16.274.000 € 16.013.698,69 € 28/10/2018 26/10/2020 24 mesos
2 UTE SURESTE SEGURIDAD S.L.U y SURESTE FACILITY SERVICES, S.L. 12.087.999 € 11.799.154,12 € 28/10/2018 26/10/2020 24 mesos
3 UTE SASEGUR, S.L.- NAVALSERVICE SL- 11.146.000 € 10.611.068,51 € 28/10/2018 26/10/2020 24 mesos
4-1 SASEGUR S.L. 648.560,00 € 486.627,56 € 05/02/2019 04/02/2021 24 mesos
4-2 SASEGUR S.L. 283.542,33 € 246.504,60 € 05/01/2019 04/02/2021 24 mesos

* El valor estimat és el valor del contracte sense IVA ni altres impostos però incloent pròrrogues i possibles modificacions del contracte.

** El pressupost de licitació i l'import d'adjudicació inclouen IVA i altres impostos però no inclouen pròrrogues ni possibles modificacions del contracte.

Durada

Des de l’1 de novembre de 2018 fins al 31 d’octubre de 2020, amb possibilitat de pròrroga per un període màxim de 24 mesos (lots 1, 2 i 3); des del 9 de febrer de 2019 fins al 8 de febrer de 2021, amb possibilitat de pròrroga per 24 mesos.